Kurzovné 2020/2021

 

 

VÝŠE KURZOVNÉHO

a. Modern dance

Taneční průprava – 3 000 Kč/rok 
Mini děti – 6 800 Kč/rok
Děti, Junioři – 8 000 Kč/rok 
Dospělí – 5 000 Kč/rok 
Oldies – 3 500 Kč/rok 

b. Street dance

Mini děti – 3 000 Kč/rok
Děti, Junioři, Dospělí – 5 000 Kč/rok

Člen nebo jeho zákonný zástupce, je povinen zaplatit kurzovné. 
1) Celá částka – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil možnost zaplatit kurzovné vcelku, uhradí celou danou částku nejpozději do 15. 10. 2020 na účet TS Naděje, č.ú. 115-7609080217/0100, variabilní symbol: datum narození člena taneční skupiny, text pro příjemce: jméno a příjmení člena taneční skupiny.

2) Dvě pololetní splátky – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil možnost splatit kurzovné ve dvou splátkách, uhradí první polovinu kurzovného nejpozději do 15. 10. 2020 a druhou polovinu nejpozději do 15. 2. 2021. Obě splátky budou uhrazeny převodem na účet TS Naděje. Tuto možnost není možné zvolit pro taneční průpravu.

3) Deset měsíčních splátek (tato varianta je možná po vzájemné dohodě) – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil možnost splatit kurzovné v deseti pravidelných měsíčních splátkách, uhradí první splátku nejpozději do 15. 10. 2020.
Další splátky budou spláceny pravidelně každý měsíc nejpozději do 15. dne daného měsíce. Poslední splátka musí být uhrazena nejpozději do 15. 7. 2021. Všechny splátky budou hrazeny na účet TS Naděje. Tuto možnost není možné zvolit pro taneční průpravu, street dance a oldies.

4) V ceně kurzovného není kostým, kulisy a startovné, platí každá skupina samostatně, dle skutečných nákladů.
Startovné bude hrazeno taneční skupinou, pokud to umožní její finanční situace, v případě že taneční skupina nebude úhrady schopna, bude úhrada provedena jednotlivými členy.

Pokud člen nebo jeho zákonný zástupce nezaplatí kurzovné ve výše daném termínu, bude mu účtována pokuta  200 Kč.