Kurzovné 2018/2019

 

 

VÝŠE KURZOVNÉHO

Taneční průprava – 3 000 Kč/rok 
Mini děti, Děti, Junioři – 8 000 Kč/rok 
Dospělí – 7 000 Kč/rok 
Oldies – 3 500 Kč/rok 
Street dance – 4 000 Kč/rok

Člen nebo jeho zákonný zástupce, je povinen zaplatit kurzovné. 
1) Celá částka – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil možnost zaplatit kurzovné vcelku, uhradí celou danou částku    nejpozději do 25.9.2018 na účet TS Naděje, č.ú. 115-7609080217/0100, variabilní symbol: datum narození
člena taneční skupiny, text pro příjemce: jméno a příjmení člena taneční skupiny.
2) Dvě pololetní splátky – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil možnost splatit kurzovné ve dvou splátkách, uhradí
první polovinu kurzovného nejpozději do 25.9.2018 a druhou polovinu nejpozději do 25.1.2019. Obě splátky
budou uhrazeny převodem na účet TS Naděje. Tuto možnost není možné zvolit pro taneční průpravu.
3) Deset měsíčních splátek (tato varianta je možná po vzájemné dohodě) – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil
možnost splatit kurzovné v deseti pravidelných měsíčních splátkách, uhradí první splátku nejpozději do 25.9.2018.
Další splátky budou spláceny pravidelně každý měsíc nejpozději do 25. dne daného měsíce. Poslední splátka
musí být uhrazena nejpozději do 25.6.2019. Všechny splátky budou hrazeny na účet TS Naděje. Tuto možnost
není možné zvolit pro taneční průpravu, street dance a oldies.
4) V ceně kurzovného není kostým, kulisy a startovné, platí každá skupina samostatně, dle skutečných nákladů.
Startovné bude hrazeno taneční skupinou, pokud to umožní její finanční situace, v případě že taneční skupina
nebude úhrady schopna, bude úhrada provedena jednotlivými členy.

Pokud člen nebo jeho zákonný zástupce nezaplatí kurzovné ve výše daném termínu, bude mu účtována pokuta  200 Kč.