Kurzovné

Výše kurzovného 2022/2023

Modern dance
Street dance
  • Taneční průprava – 2 300 Kč / rok 
  • Mini děti – 8 200 Kč / rok
  • Děti, Junioři – 9 600 Kč / rok 
  • Dospělí – 6 000 Kč / rok 
  • Oldies – 4 500 Kč/rok 
  • Mini děti – 3 600 Kč/rok
  • Děti, Junioři, Dospělí – 6 000 Kč/rok

Další informace

Člen nebo jeho zákonný zástupce, je povinen zaplatit kurzovné podle možnosti, kterou zvolil v přihlášce, do níže uvedeného data.


1) Celá částka – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil možnost zaplatit kurzovné vcelku, uhradí celou danou částku nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku na účet TS Naděje, č.ú. 115-7609080217/0100, variabilní   symbol: datum narození člena taneční skupiny, text pro příjemce: jméno a příjmení člena taneční skupiny.

2) Dvě pololetní splátky – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil možnost splatit kurzovné ve dvou splátkách, uhradí první polovinu kurzovného nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku a druhou polovinu nejpozději do 30. ledna následujícího kalendářního roku. Obě splátky budou uhrazeny převodem na účet TS Naděje. Tuto možnost není možné zvolit pro taneční průpravu.

3) Deset měsíčních splátek (tato varianta je možná po vzájemné dohodě) – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil možnost splatit kurzovné v deseti pravidelných měsíčních splátkách, uhradí první splátku nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku. Další splátky budou spláceny pravidelně každý měsíc nejpozději do 30. dne daného měsíce. Poslední splátka musí být uhrazena nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku. Všechny splátky budou hrazeny na účet TS Naděje. Tuto možnost není možné zvolit pro taneční průpravu a oldies.

* V ceně kurzovného není kostým, kulisy a startovné – platí každá skupina samostatně, dle skutečných nákladů.

Startovné bude hrazeno taneční skupinou, pokud to umožní její finanční situace, v případě že taneční skupina nebude úhrady schopna, bude úhrada provedena jednotlivými členy.

Pokud člen nebo jeho zákonný zástupce nezaplatí kurzovné ve výše daném termínu, bude mu účtována pokuta 200 Kč za každý jednotlivý případ prodlení.


Přihláška